Çap

126 - İki Fars soylu Rus mafyası vardır

        İki Fars soylu

     Rus mafyası vardır.

(Kiloluq məqaləyə nə gərək var?)

1340

İki Fars soylu Rus mafyası vardır

Yaşılın meydanı qaradan dardır

Hər ikisi də bir-birinə yardır

Qara istər çala, çapa, quruda

Yaşıl istər qeri Farsı əridə*

 

*- Qeyri Fars milli hərəkətin kütləsini.

1341

Fars soylu Rus mafyasının qarası

İstəməz sağala Türkün yarası*

Yoxsa Farsistana axmaz ... parası

Yaşıl mafyası istər Türkü bura

Ki Türkün əli ilə Türkü vura

 

*- Bütövləşdirən istiqlaldan söz gedir.

1342

Fars soylu Rus mafyasının yaşılı

Yaşıldan yana erkəkli dişili   (“kommunist”ləri)

Dedi eynidir Farsların eşili

Yaşıl Fars da qara Fars təkin dedi

Fars haqq verməz qurtula Türkün ... yurdu

 

*- Qeyri Fars millətlərin şüarları söylənmədi.

             (Faşistin buynuzu olmaz.)

1343

Yaşıl Fars dedi baş əyin islama

Ki erkəyi üstün qılıb madama

“Həvva”nın haqqını verib “Adam”a

Yaşıl Fars dedi ... yazqımız yazılıb   (Quranda)

Yazqı pozanın məzarı qazılıb

1344

Yaşıl Fars dedi dünya xalqlarına

Toxunma quranın yasaqlarına

Yəni baş əymə insan haqlar-na

(Farsın dərdi insan haqları deyil.)    (sonuc)

Yaşıl Fars qalxdı ki, hesab çürüdə

Qeri Farsı öz içində əridə.   <<<

 

Yaşıl hərəkəti dəstəkləyən Fars,

Faşist deyilsə, nədir əyyühənnas?

05.02.2011