Çap

116 - Heç bir dil yurdunu qurtara bilməz

Heç bir dil yurdunu qurtara bilməz.

1263

Hər köçmən öz vətənini itirər

İtirdiyinin sözünü bitirər

Köçdürdüyü dildə övlad yetirər

Farsistan Türkünün sorunu dildir

Köçmənin sevdiyi “vətən” yad eldir*

 

    *- Gurbət

1264      *- İnanmasn otayımızdan sor!

Köçmən Türkün yurdu yoxdur, dili var

Yurduna göz tikəni hər kəs qovar

Dil haqqı verən çoban ... edər davar

Hər kəsin qərar vermək haqqı vardır

Özgənin yurdunda yaşamaq ardır

1265

Azad olmuş dilin ağzı bağlanar*

Çünkü təhsil etmək haqqı sağlanar

Qurtulmuş ölkə hər dalda çağlanar

Köçmən Türk istər dili azad ola

Yerli Türk istər eli azad ola**

 

  *- Türk dilində mədrəsə,

      Ver ki, səsini kəsə.

      (Farsistan Türkündən söz gedir.)

 

**- Yurdu, ölkəsi.

1266

Köçməni sürgünə bənzətmə genə

Sürgün qoymaz ki, vətən eşqi sönə

Çünkü istər yurduna geri dönə    (Neçə Faizi?)

Yurdu ancaq bağımsızlıq qurtarar

Dil haqqı dərd üstünə dər artırar.  <<<

1267

Bağımsız yurdun dili azad olar

Talanmadığı üçün abad olar

Yurdsevər milləti, xalqı şad olar

Heç bir dil yurdunu qurtara bilməz

Qoyun çobanını otara bilməz.

 

Milləti siyası devrim qurtarar,

Kültürəl devrim, gücünü artırar.

 

Kültür yaxşı olmayanı pisləyər,

Siyasət pisi gömməyə səsləyər.

 

(Araz Güntay bəy Gəncalpı dığlatma!)

(Federalizmin anasını ağlatma!)

 

Siyasət əqəmənlik davasıdır,

Arazizm canlandıran havasıdır.

 

Arazın siyası-fəlsəfi şeiri,

Bulacaqdır özünə layiq yeri.

04.06.2010