Çap

105 - Rafiq Tağı deyər ağlama qızım!

Rafiq Tağı deyər ağlama qızım!

(Bu şerimi Qəmər Tağı qızımıza ithaf edirəm.)

1331

Rafiq Tağı deyər ay “qızım-quzum”,

Ay canım-ciyərim, ay iki gözüm,

Sən dözə bilməsən, mən necə dözüm?

Mən sənin gözünlə dünyaya baxdım,

Qaranlıqları gömmək üçün şaxdım.

1332

Rafiq Tağı deyər ay dərdli qızım,

“Ölü“ləri ... dirildəcəksə ... sözüm,

Sənə də lazımdır azacıq dözüm;

Mənim ölümüm dirildəcək xalqı,

Ki alına ... məzlum qadının haqqı.

1333           *- Həyat yoldaşım

Rafiq Tağı deyər ay nazlı qızım,

Nazını çəkər ... Nigarım*, Eyvazım,

Yoxsa dığlayar Baltacı Arazım;

Sanma ki, intiqam alanın yoxdur,

İslam dinini göməm yolçu çoxdur.

1334

Rafiq Tağı deyər ağlama qızım,

Məni yaxan dini yaxacaq közüm,

Kinsiz bula bilməz dərdinə çözüm;

Ağlamaq söndürər dağlı ürəyi,

Kindir devrimçi ağılın yeməyi.

1335

Rafiq Tağı deyər tanıdar sözüm;

Murdar əski od tutub-yanmaz qızım, (susar)

Onu görüm tutsun yediyi duzum;

Qatilim islamdır, ortağı (1-) dükdür,*

    2- “Tanrı türkü qorusun” deyən Türkdür.

    3- Xurafatçı qurandan yana Türkdür.

    4- Xilafətçi qurandan yana Türkdür.

    5- Antiqadın qurandan yana Türkdür.

 

*- (Türkcə. dük ) (Fr. duc)  

   Bazı devletlerde prensten sonra gelen en

   yüksek soyluluk unvanı

 

Ürəyi dağlı Qəmər qızım, atan Rafiq Tağını o

cümlədən Selda Bagcan-ın Denizlerin dalgasiyim*

adlı mahnısını burada duya bilərsiniz.
 

Kabab olan istər ki, şiş də yana,

Arif odur ki, işarədən qana;

“Həm axırdan, həm torbadan yeyilməz”,

Neçə üzlü “lider”ə baş əyilməz.

 

(Yolunu düzəlt, və radikallaş! Çünkü)

(“Bugünkü vətən övladı xam deyil.”)

15.12.2011     Baltacı Araz

 

Bu şerim Rafiq Tağının qızı Qəmərin

atasının qatilinə yazdığı açıq məktubunu

sonuclandırmaq üçün yazıldı.