Çap

97 - İqtidara sözünü küçədə de!

İqtidara sözünü küçədə de!

1236

Qarabağı işqal etdirən Rusdur,

Qarabağımı satan Türk dəyyusdur,

Satılan Qarabağ milli namusdur,

Dün Dərnənd, Borçalı, Zəngəzur, Göyçə,

Bu gün Qarabağ satılır “İliç”ə.  (Viladmir İliç)

 

Yirmi ildir Qarabağ bizim deyil,*

Geri qaytarmağa da yoxdur meyil.**

 

*- “Ad mənim, yar özgənin.”

**- İqtidarın əməlindən sor!

1237   *- Nəriman Nərimanovlara.

Çünkü Türk inandı hər bir liderə,

Namusunu tapışırdı ... Heydərə,*

Satqın uğratdı bugünkü qədərə.

Türk seçdiyi lideri “Tanrı” sanır,  (müqəddəs)

Bu səbəbdən cəhənnəmində yanır.   <<<

1238

Türk doğada materialist olsa da,

Dünya-yeddincisi xalı alsa da,*

(Norvejdən sonrakı yeri bulsa da,)

İçiboş Tanrını yola salsa da;

Türkün getdiyi yol dinin yoludur,

Çünkü yaratdıqlarının quludur:   (dərdin kökü)

Çünkü seçdiyi liderin quludur.

www.gallup.com/poll/114211/alabamians-iranians-common.aspx

aajf8as8zessxcr8brqbx22qzkocl9yeiwgjfg

 

1239

Hər çalğıçı oynayanı oynadar,

Tanrı yaradan Tanrısın yönəldər,

(Seçdiyi lideri seçən yönəldər,)

Satqın lider ürəkləri göynədər,

Ağlını versən satqının əlinə,   <

Bugünkü yazqının yazar elinə.

1240   *- Miniş verməyəni minməzlər.

Hər diktator öz elinin suçudur,*   <

Hər devrim el gücünün sonucudur,

Hər qorxunu gedərən el gücüdür,

El dəstəkləməyən rejim devrilər,  <<<

Yandıranın külü göyə sovrular.

1241

İqtidara sözünü küçədə de!

“A”dan anlayana anlaşılar “z”e,

Söz dinləməyənin söz haqqını ye!  <

Atalar demiş “El gücü, sel gücü.”,

El gücü bəlli edər hər sonucu.       

                  24.03.2011