Çap

93 - Araz ifşa etdi yüzlərcə gizi.

 Araz ifşa etdi yüzlərcə gizi.

1209

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Zərurətdən doğular istək, arzı

Biliksiz kütlə ola bilməz qazı

Milli cəhl xalqı asimilə edər

... Milli sərvətləri əlindən gedər

 

(Sinfi cəhl sinfi asimilə edər)

(Qazancı zəlinin cibinə gedər)

1210

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Bizdən başqa kimsə qurtarmaz bizi

Din də qoymaz yazaq öz yazqımızı

Arazizmi boykot edən dinçidir

Dinçi olduğu üçün ... leninçidir

1211

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Mirzə Cəlil reformist etdi sizi

Ki özgə yaza sizin yazqınızı

(Özgəyə yazdırdınız yazqınızı)

Araz dinçiliyin kökünü qazdı

Devrimçi yetişdirən kitab yazdı*

1212

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Sabir devrimçi edə bilməz sizi

Çünkü devrimçi deyil onun sözü

Sabirin məhsulu reformist oldu

Kəsdiyi budağın boş yeri doldu

1213

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Türkün nə Səhəndi, nə də Möcüzü

Devrimçi deyildirlər, sözün düzü

Türkə hər sahədə evrim lazımdır

Həm milli, həm sinfi devrim lazımdır

1214

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Musiqidən yoxsun olan düz yazı

Yorar həm beyini, həm də ki, gözü

Mənim şeirim düz yazıdan güclüdür

Güclülüyünü ... bilimə borcludur

1215

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Yazılan jurnalitsəl hər bir yazı*

Göstərə bilər ancaq ki, dayazı

    (Kəşf edə bilər ancaq ki, dayazı)

Araz həm bilimsəl fikir yürüdüb   (sistəmli)

Həm də dərdlərin kökünü bəlirdib    <<<

 

*- Yazıcı olaraq milli fəallarımızdan vardır ki, dediyinə görə Azərbaycanın milli məsələsi haqqında beş yüzdən fazla yazı yazıbdır, lakin yazdığı yazılar ilə o yazılara bənzər yaxşı yazılar da jurnalisti yazılar olduqları üçün fotografçiların məhsulları təkin zalımlara qarşı məzlumları duyğulandırıb, milli ruhlarını oyadıb və milli mənfəətlərinin doğrultusunda düşünmələrinə yol aça bilsələr də, siyasəti iqtisad ilə yox, bəlkə siyasəti siyasət ilə izah etdikləri üçün, o cümlədən niyə istiqlal? Niyə federalizm? Qarabağımızı kim qurtaracaq? kimi milli problem-lərimizin haqqında heç bir şey öyrədə bilməyib və deməyiblər ki,  bacıya qardaşının yarısı qədər pay yetişmək üçün, tarla sayılmış müsavatçı ananın məhsulu atanın olmaq üçün, qazılıq haqqından yoxsun qılınmış qadın öz yazqısını özü yazmamaq üçün, yəni köləliyin donunu dəyişdirən feodalizmin ideolojusunu sunmaq üçün (islam dinini möhtərəm sayan antiqadın erkəklərin ürək sözlərini içərən) quran yazılıbdır ki, quranın ayrı seçkiliyinə məruz qalan kölələr ilə qadınlar və cəhlin düş- mənləri olan aydınlar əzilib-öldürülsünər. Kim edər arvadını asılı mal? (~ Kim edər əsirini asılı mal?). Kim edər hər evini bir federal? (~ Kim edər sömürgəsini federal?). Yoxsa qarət ola bilməz beytülmal.

1216

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Arazın şeiri dərinlikdə yazı   (düz və musiqili)

Hələ yoxdur ki, gedərə niyazı

Araz adətin tərs yönündə üzdü*

Türkün yaza bilmədiyini yazdı

1217

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Tənqid edə bilmədilər Arazı

Boykot etdilər ki, yazmaya yazı

(Təhqir etdilər ki, yazmaya yazı)

Çünkü Araz öz kökündən su içir

Bu səbəbdən başqa cür ölçüb-biçir  <

1218

Ay Azərbaycanımın oğlu, qızı!

Araz ifşa etdi yüzlərcə gizi

Ki doğru adresə göndərə sizi   <

Araz bəlirtdi iç və dış düşməni

Ki qurtula həm xalqı, həm vətəni.

Bu səbəbdən təhqir etdirlər məni. 

                           24.02.2011