Çap

72 - Sağçı Türk də xalqın haqqını yeyir.

          Sağçı Türk də

     xalqın haqqını yeyir.

Sağçı deyər özgədən haqqını al,

“Özünə gəlincə halvasını çal.”

 

Görəsən sağçı kimi təmsil edir?

(Bu haqda 232-ci bəndə baxınız!)

 

Guya “Quran bütün siniflərin kitabıdır.”

 

1010    (43: 32), (20: 132), (16: 75)

Sağçı Türk deyər ki, (1) ateist olma!

Yersəl düşünənləri doğru bulma!   (dünyəvi)

Quranın Allahından sorğu sorma!

Allahhər kəsə o qədər haqq verib,

Ki verdiyi haqlara layiq görüb.     (tü!)

1011    *- “Adil” olduğu üçün. – Ha ha ha

Sağçı Türk deyər (2) bizə Allah deyib,

Allahın tikdiyini sağçı geyib,

Məxluqun insan haqlarını yeyib:*

Allah verməyən haqqı biz vermərik,   (tü!)

Yoxsa cənabi “Allah”a irmərik.

(~Yoxsa sinfi karımıza irmərik.)

1012             *- “Axdaran tapar.”

Xalq deyər (1) Allahın yanına gedin,

Ona bu sorğumuzu bəlli edin,  <

Ki niyə insan haqlarını yedin?

Sağçı deyər (3) Allahı tapmaq olmaz,*

Tapılmaza heç bir şey yapmaq olmaz.  (ha ha ha)

1013       (Qurandakı ayələri çürüdün!)

Xalq deyir (2) bulunmaz şeyə düşünmə,

Yəni quranın dışına daşınma,*

Allahı sorğulayanda ... qaşınma,

Demə Allahın “aş”ı yoğurtludur,

Yesən də, yeməsən də haqqın budur.

 

      *- Dava Allah yox, qanun davasıdır:

Quranın içərdiyi ... antiqadın ayələri çürütməkdir.

1014

(3) Ateist quranı inkar etməyir,

Quran yazdırana nökər etməyir,

Bu söz antiqadına kar etməyir,

Çünkü quran da yersəl bir kitabdır,

Yazdıran sinf antiqadın Ərəbdir.

1015    (göksəl ~ səmavi. – ha ha ha)

(4) Ateist göysəl yox, yersəl düşünər,

Həm də bilimsəl düşünüb-daşınar,

(Həm də sinifsəl düşünüb-daşınar,)

Bu səbəbdən antiqadın ... qaşınar.

Hədəf budur ki, bilin kim qatildir,*

Ateist olub-olmamaq deyildir.

 

     *- Quran ağıl ilə insafın qatilidir.  <

1016

(5) Quranın populer şüarı çoxdur,

Haqsızı qınayan ayəsi yoxdur,

Antiqadın ayələri çürükdür,

Dava əyrini doğru bulduğudur,

Quranın antiqadın olduğudur.

 

Din insan haqlarının düşmənidır.

Kimin nə olduğunu tanıyalım!

Xalqın yazqısıyla oynamayalım!

Geriçiliyin karı düşmənindir ki,

detaylı olaraq açıklanmalıdırlar.

01.12.2009