Çap

68 - Sakıncalı (təhlükəli) geri düşüncəlidir.

Sakıncalı (təhlükəli)

  geri düşüncəlidir

Yurdumuzu “modern” sömürgə etdirən feodalizmə

son vermək üçün sağçılığa yağçılığa son verməliyik!

984                 *- Diqqət!

Deyirəm mən buyam, böylə yaparam,

Dərdlərimə böylə çarə taparam,

Yoxsa xalqımın yolundan saparam.

Çünkü deyəcək sözü yoxdur deyə,*

Məni suçluya bənzədir ki, döyə.**

(Məni Leninə bənzədir ki, döyə.)

    **- Çamır atmağa son !

985

Gərək (1)pis ilə yaxşı fərqlənə

(2) Qadın haqqını yeyən sorqulana

(3) Suçlunu dəstəkləyən yarqılana

Suçlunu sevdirən sakıncalıdır  <

Sakıncalı geri düşüncəlidir

986

Hakim sinf ya adildir, ya da vəhşi

Onları sevdirən dünya baxışı

Birinə pisdir, o birinə yaxşı

Haqsızın ideolojusu pisdir

Haqlının öyrətisi yaxşı dərsdir

987

Kim deyir Araz quranı linç edib?

Antiinsan olduğunu iç edib

Bu səbəbdəndir ki, quran köç edib

İnsafsız adam xalqını yanıldar

Suçsuzları sakıncalı tanıdar

988         (yağçı ~ yaltaq)

Sakıncalı sanılan Baltacıdır;

Tənqidçi olduğu üçün acıdır,

Ona ki, yağçı başının tacıdır.

Tənqidçi düşündürər ki, oyana

Oyanan qoymaz geriçi boyana

989

Monoloqçu istər haqqımı yeyə

Sakıncalı adlandırar ki, döyə

Hələ “Eşşək oğlu əşşək” də deyə

Diyaloqçu lazımdır ki, dartışa

Gömülə yağçılıq ilə irtişa

990

Feodal yapılı millətdən başqa,

Nə varsa solçudur ay “alnı qaşqa”,

Mövcut düzən üçün gəlməzlər aşqa.*  <<<

Türkü manqurt edən sinfin xeyrinə,

1- Dinini yedirmə cahil ərinə,   (öndər, qəhrəman)

2- Suçsuzu suçlama suçlu yerinə.       <<<

 

*- Xalqın bütün kəsimləri solçudurlar.

22.11.2009