Çap

60 - Deyirlər sayqı duy manqurt edənə!

                  Deyirlər

   sayqı duy manqurt edənə!

    (Nədən faşistidinəhörmətinvar?!)

921

Deyirlər ancaqki,Allaha qul ol

Yəni manqurt edən dini doğru bul

Ki qadın sinfini erkək edə qul

Deyirəm kimsəyə manqurt olmayın

Manqurt edən dini doğru bulmayın

922

Deyirlər sayqı duyalım Allaha

Ki xalqı rəiyyət edibdir şaha

Tacirə, ərbaba, ayətullaha.

Deyirəm Allah köləçi sinfdir  <

O sinfin hər kəsimi bir teyfdir

923

Deyirlər sayqı duyalım qurana

Çünkü toplumu bənzədibormana

Ki qolu gücsüz çevrilə qurbana

Deyirəm quran haqq verib erkəkə

Ki qadın sinfinin belini bükə

924

Deyirlər sayqı duyalım islama

Çünkü sayqı duymayıbdır madama  <

“Həvva”nın haqqını verib “Adam”a

Deyirəm yaxşıya sayqı duyarlar

Pisi pisliyin qabına qoyarlar

925     *- Heyvanlıq qanunlarına

Deyirlər sayqı duy islam dininə*

Yəni haqqvermə ayəsi çeynənə

İnanma tənqidçi insan beyninə

Deyirəm din xalqı manqurt edibdir  <

Antiqadın sinfə robot**edibdir

 

    **- Müqəllid, tutu, kölə, nökər.

926

Deyirlər sayqı duy manqurt edənə

Xəstə edənin yolunu gedənə

Qarşı duranı it təkin didənə

Deyirəm didilən kəsim aydındır

Xalqı manqurt edən antiqadındır

927

Deyirlər de “Tanrı türkü qorusun!”

Tanrının əzdiyi qadın çürüsün*

“İblis”in əkdiyi toxum qurusun

Deyirəm rütbəyə satma özünü  <

Qurtar ananı, bacını, qızını.

 

      *- Tanrı əl qoyduğu haqları geri verməz.

           Haqq verilməz, alınar.

31.08.2009