Çap

45 - Deyirlər leninist kommunist deyil.

              Deyirlər

    leninist kommunist deyil.

Kommunist xalqın gücünü artırar,

Çünkü həm yurdu, həm xalqı qurtarar.

773

Deyirlər leninist marksist deyil,

Cəhalət yuxusuna dalma, ayıl!

Marksizmi öylə öyrən ki, bayıl!

Deyirəm “pisi” tənqid etməlisən,

Yoxsa onun yolunu getməlisən.

774

Deyirlər zülmə baş əyən faşistdir

Leninə kommunist deyən faşistdir

İşqalçı paltarı geyən faşistdir

(Leninist paltarı geyən faşistdir.)

Deyirəm Çar südü əmən faşistdir

İstiqlal haqqımı gömən faşistdir

 

Türk düşməni Lenin də qatil idi

(İşqalçı Lenin böyük qatil idi)

Sömürgəçiyə görə adil idi

775

Deyirlər burax sənə çamır atım

Sən də ifşa etmə, malımı satım

Qoyun yetişdirim, naxıra qatım

Deyirəm mənim silahım sözümdür

Məni mən edən ideolojumdur

776  *- Sağçı Türkün atası Mədarıdır.

Deyirlər eşq olsun Şahnaz xanıma

Yerihləməsinlər Türkün qanına

Yoxsa bildirrəm Azərbaycanıma

Deyirəm Şahnazımızı Fars döyür

Kommunist Türkləri sağçı Türk söyür*

777    *- Cənab Günaz Tv

Deyirlər Şahzaz xanım Qulamını

Şahnaza qarşı saytın məramını

(“Baybak” adlı xainin məramını)

Bəhanə edib, vurma “Səlamı”nı*

Deyirəm kommunist sağlam insandır

Marksizmi anlamayan ... nadandır

778        *- Əhməd bəy Obalı

Deyirlər tənqidsiz fikir gəlişməz

Tənqid etməyən fikrini bölüşməz

Tənqidlərdən doğan sentez oluşmaz

Deyirəm kim deyir ki, yaxşını öy

Həm də haqq verir ki, kommunisti söy*

(Həm də haqq verir ki, marksisti söy)

779         *- Cənab Günaz Tv!

Deyirəm hər şeyə hüdud lazımdır

Pisləməkdən öncə tənqid lazımdır

Sazlı-sözlü Dədəqurqud lazımdır

Deyirəm sazı tənqid çalmalıdır

Detaylı və bilimsəl olmalıdır.

24.01.2009