Çap

42 - Deyirəm gəlin özümüz olalım!

           Deyirəm

  gəlin özümüz olalım!

719

Sömürüçü ərbab pislik öyrədir

Rəiyyət öyrəndiyini ürətir*

Görürsən nə faciələr törədir?

Deyirəm gəl öz yazqımızı yazaq

Özqə yazdıran yazqıları pozaq

720

Deyirlər kimsəni dəyərləndirmə

Yerində sayanı dığırlandırma

Daşıdığı yükü ağırlandırma

Deyirəm qürur cəhlini qınamaz

Dəyərlənməyən özünü tanımaz

721

Deyirlər cəhlin məhsulu qürurdur

Cəhlini qoruyan qürur şərurdur

Qürurlu adamdan qaçmaq zərurdur

Deyirəm cəhldir ki, şərir edər

Ağıllandırsan öz yolunu gedər

722

Deyirlər dəvə öz eybini bilməz

Cəhlin yazdırdığı yazqını silməz

Yapıcı olmayanın içi gülməz

Deyirəm gəlin özümüz olalım

Özümüz olmağa çarə bulalım

723

Deyirlər qürura dərs vermək olmaz

Qürurlu adama əl sürmək olmaz

Onunla ortaq bir iş görmək olmaz   <<<

Deyirəm qürur cəhlin meyvəsidir

Həm də ağır silahlı qüvvəsidir

724

Deyirlər məntiqli insan tartışar

Çözdüyü davalar bir-bir yatışar

Anlaşdığı insanlara qatışar

Deyirəm məntiq elmin meyvəsidir

Fikir gəlişdirməyin şivəsidir

725

Deyirlər qürur yeməz, çıxar gedər

Həm də insanları diktator edər

Diktator tənqidçilərini didər

Deyirəm qürur yıxıcı qüvvədir

Cəhlə diktator ürətən nüvədir

726

Deyirlər qürurlu insan cahildir

Yeri dəniz içi deyil, sahildir

Qaynayıb-qarışa bilməz ahıldır

Deyirəm qürurlu adam məncildir

Dışlanan zibilin yeri hinzildir

727

Deyirlər hər kəs özünü öz sanar

Dəvə təkin əyrisini düz sanar

Sevdiyi tənqidçisini köz sanar

Deyirəm tənqid haqqın ver ürəyə

Vermə qürurdan bəslənən diləyə

728

Deyirlər atı at yanında qoyun

Ya halını götürər, ya da xuyun

Gör-götür qurd edər, yaxud da qoyun

Deyirəm pis etkilərdən qaçının

Ürəyin insafı ilə keçinin

729

Deyirlər pis etkidən pislik doğar

Ürəyin buludundan insaf yağar

İnsafa göz yuman insanı sağar  <

Deyirəm necə dünya yumurudur

İnsafa göz yumduran sömürüdür

730

Deyirlər ürək istər heyva yeyə

Yeyiləcək vaxtını (...) ağıl deyə    (gərək)

Yoxsa tamah salmaq olmaz hər şeyə

Deyirəm ağıl (a) həm qoyun otarar

(b) Həm də köləçi əlindən qurtarar

 

(Ağıl həm insafa, həm də zülümə qulluq edər.)

731

Deyirlər hər kəs özün haqlı bilər

Haqlı bildiyi üçün sözə gələr

Haqsız, sözü ilə ürəyi dələr

Deyirəm haqq nədir? Öyrənməliyik

Haqsızlıq edəndən iyrənməliyik

732

Deyirlər haqlı haqsızlıq eyləməz

Öz xeyrinə görə zərər diləməz

Hər diləyin oyununa gələməz

Deyirəm qazı hər kəsin özüdür

Özünü yansıdan ürək sözüdür

733

Deyirlər ürəyi dinləyən yoxdur

Çamır atanları önləyən yoxdur

İnsafsız edəni danlayan yoxdur

Deyirəm insafı arayan bular

Sömürüçü adam insafsız olar

734

Deyirlər hər kəs insafdan danışır

Həm də insafsızca işə qarışır

Sanki insafsızlar ilə yarışır

Deyirəm dəvə öz eybini bilməz

Yoxsa eybinin oyununa gəlməz

735

Deyirlər harda ürək qazı deyil

Diləyi insansevər arzı deyil

İnsafsız olduğundan razı deyil

Deyirəm ürəyin sözünü dinlə

Ürək sevməyən diləyini önlə

736

Deyirlər kim ola bilib bəxtəvər?

Məşhədi İbadmı? Yoxsa da Sərvər?

İnsafsızları sevməz insansevər

Deyirəm sömürüçü insafsızdır

Məşhədi İbad təkin şərəfsizdir

737          *- Sömürü çağında.

Deyirlər güc şəkil verər hər şeyə

İşləməyənin haqqı yoxdur yeyə

Qurucunun haqqı var mənəm deyə

Deyirəm (a) meyvəsiz ağac əyilməz

(b) Alçaq könüllünün haqqı verilməz*

738

Deyirlər məncil adamlar pisdilər

Çünkü tənqidçilərindən küsdülər

Küsdürən fikirləri nəcisdilər

Deyirəm ağılsız yolundan sapar

Sürüdən ayrılanları qurd qapar

(Soyundan ayrılanları qurd qapar)

(Sinfindən ayrılanları qurd qapar)

739               *- unudmayın!

Deyirlər məncil “öz” yolunu gedər

Tənqidçilərini qurd təkin didər

Hansı fəlsəfə özbaşına edər?

Deyirəm din fəlsəfəsinə görə*

İstər Allah ola ki, edə kölə  <

740   *- Miniş verməyəni minməzlər.

Deyirlər din Allaha kölə edər

Kölə köləçinin yolunu gedər

Bu səbəbdən əməyi olar hədər

Deyirəm xalqı yönəldən önçüdür

Önçünü diktator edən dinçidir*

(Özbaşına yetişdirən dinçidir)

741      *- İftiraçı dostları tanı!

Deyirlər bacarıqsız qısqanc olar

Uzanmış boyunu vurmağa dalar   <<<

Vura bilmədiyini dərdə salar*

Deyirəm alçaq özünü alçaldar

Qazdığı quyunun tərkinə çatar

742    *- Öz sinfinin kitabını oxu!

Deyirlər iynə təkin lüt gəzirlər

Lüt gəzənləri alçaldıb əzirlər

Demək ki, özlərinə gor qazırlar

Deyirəm pisliyi ərbab öyrədər

Rəiyyət öyrəndiyini ürətər*

743

Deyirlər hər kəsin ki, varı çoxdur

Sanki qarnı təkin ağlı da toxdur

Özündən yoxsula hörməti yoxdur

Deyirəm ağılsız aşçılıq etməz

Aşçıya başqası başçılıq etməz

744

Deyirlər “Duzsuz ana qızsız olar”

Tək aşçılı iş yeri sözsüz olar

Yoxsa aş duzlu, yaxud duzsuz olar

Deyirəm hədəf eyni olmalıdır

Yönəldən zövq yöntəmi bulmalıdır

745

Deyirlər iş verilər iş görənə

Verilməz fikir irəli sürənə,

İş görənin arxasınca hürənə

Deyirəm yetimə vay-vay deməyin

Çörək verənin haqqını yeməyin

746

Deyirlər iş görməyə güc lazımdır

Dövuşməyə kəlləli qoç lazımdır

Qoç Koroğlusuz elə köç lazımdır

Deyirəm hər kəsin bəlli gücü var

Gördüyü iş qədər qazandırar kar

747

Deyirlər zövqlər eyni deyillər

Özgələr özgənin beyni deyillər

Bəsləyib-böyüdən qoynu deyillər

Deyirəm hər kəs hər dalda güclüdür

Yoxsa özü yox, şərait suçludur

748

Deyirlər şöhrət vurğunu göz oyar

Yardımları öz hesabına qoyar

Şöhrətsiz qalandan bəslənən doyar

Deyirəm şöhrət vurğunu olmayın

Yoxsa yoldaşın haqqını çalmayın

749

Deyirlər haqq üstə savaşan çoxdur

Üstəndiyi görəvdən xəbər yoxdur

Haqq söz haqsızlara zəhərli oxdur

Deyirəm qıssalmayan söz uzanar

İstənilən haqqı əməl qazanar

750   *- Qullanılıb-atılan məndil olma!

Deyirlər hər kəs qurucu olamaz

Yelli dənizdə sürücü olamaz

Hər gələn uzaqgörücü olamaz

Deyirəm bacarıqsız bulandırar

Ağızları boşuna sulandırar

Dağ ayısı özünü qullandırar.*

751

Deyirlər problemi çözmək gərək

Problem çözmək üçün dözmək gərək

Çözüm yolu peşində gəzmək gərək

Deyirəm “gəzən ayağa daş dəyər”

Təcrübəsiz düzəldə bilməz, əyər.

752

Deyirlər alışmasanız yanmayın

Səhvli dostları düşmən sanmayın

Qoyduğu əməklərini danmayın

Deyirəm hər kəs bir yükü daşıyar

Yükü daşınan el mutlu yaşıyar

23.10.2008