Çap

20 - Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”

             Sən dedin:

 “Mən məşruə istəmirəm.”

420

Ay istibdada qarşı savaşan Türk

Məşrutə haqqı alıb paylaşan Türk

Məşruəyə qarşı coşub-daşan Türk

Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”

421

Ay Türk soylu qadını qurtaran Türk

Qoyun edən islamı otaran Türk

Yeri əkib-biçənə qaytaran Türk

Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”

422

Ay istiqlal üçün şahı qovan Türk

Türk düşməninin burnunu ovan Türk

Məşruəsi tutdu sənə divan Türk

Sən dedin: “Mən məşruə istəmirəm.”

423        *- Hizbullah Fars malıdır.

Ay məni demokrat yetişdirən Türk*

Yaramızı sarıb bitişdirən Türk

(İstiqlalımızı gecikdirən Türk)

Genə de mən məşruə istəmirəm.

424

Sən məşrutə pozan Fars deyilsən Türk

Dinçi Ərəbə zapas deyilsən Türk

Dəmiri çürüdən pas deyilsən Türk

Genə de mən məşruə istəmirəm.

425

Sən siyasətdə dinçi deyilsən Türk

Dərssiz, ibrətsiz gənci deyilsən Türk

Qızılısan, bürüncü deyilsən Türk

Genə de mən məşruə istəmirəm.

426          *- Heydər Əmoğlu

Səni Səttarxan demokrat edib Türk

Səttar Əmoğlunun yolun gedib Türk*

Pişəvəri harayına yetib Türk

Genə de mən məşruə istəmirəm.

427

Sən ata-babamın fəryadısan Türk

Onların gəlişmiş övladısan Türk

Övladının dərsi, ustadısan Türk

Genə de mən məşruə istəmirəm.

20.09.2005