Çap

6 - Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz.

Ayə ibtal edən

dinçi sayılmaz.

Dinçiliyin adı qalmış, özü yox.

264

Tənqid haqqı olan dinçi sayılmaz

(Yazqı haqqı olan dinçi sayılmaz)

Yanlış ayə bulan dinçi sayılmaz

Ağlı hakim qılan dinçi sayılmaz

Cahil ağıllıdan öyrənməlidir

Kirli ayələrdən irənməlidir  <

Kirli fikirlərdən arınmalıdır

265        (Haqqverilməz, alınar.)

Qazı olmuş xalan dinçi sayılmaz

Talaq haqqı alan dinçi sayılmaz

Haqq almağa dalan dinçi sayılmaz

Allah aldığı haqqı geri verməz

Rəiyyətdən aldığı yeri verməz

266

Öz haqqını alan dinçi sayılmaz

Hür doğubhür qalan dinçi sayılmaz

Dini taxtdan salan dinçi sayılmaz

Dinçi qalmaq istəsən haqqından keç

Haqqına əl qoymuş Allaha and iç*

      *- Yerinə işədiyi yetməyir, şirin çay da istəyir.

          Yəni həm öldürür, həm də güllə pulu istəyir.

267

Başı açıq Ləylan dinçi sayılmaz

Qolun salsa qolan dinçi sayılmaz

Desə sərbəst dolan dinçi sayılmaz

Dinçi qalmaq istəsən qazı olma

Qadın azadlığına razı olma*   <<<

      *- Qanmaza qandırmaq olurmu?

268

Namazsız qız-oğlan dinçi sayılmaz

Araq içən balan dinçi sayılmaz

Guya çalğı çalan dinçi sayılmaz

Dinçi qalmaq istəsən geriçi qal

Qeyrət öldürənin önündə dombal*

      *- Hər gün on yeddi kərə.

          Dombaldır ki, dombalmaq öyrənəsən.  (tu!)

269

Ayə ibtal edən dinçi sayılmaz

Yuxlayanı oyadmasan ayılmaz

Reklam olunmayan fikir yayılmaz

Əməldə uymasan, sözdə də uyma

Dinsizlərin adını dinçi qoyma.  <

17.04.2005